TARIMSAL VE HAYVANSAL GIDA ÜRÜNLERİNE İHTİYACIMIZ ARTIYOR

TARIMSAL VE HAYVANSAL GIDA ÜRÜNLERİNE İHTİYACIMIZ ARTIYOR;

“Dünya nüfusundaki artış, tarımsal ve hayvansal gıda ürünlerine olan ihtiyacı sürekli artırmaktadır. Halen çözüm bekleyen arazi toplulaştırma sorunu ve kullanılabilir atıl durumdaki arazilerin işlevsel olarak tarıma ve hayvancılığa kazandırılması için ciddi bir toprak reformuna ihtiyacımız var.” ifadesi ile tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çeken Başkan Murat Kaya, atadan kalan arazilerin kardeşler arasında pay edilmesi ile kazanç sağlayacak üretime ve bu noktada işlemeye değmeyecek boyutlara gelen arazileri üretime yönelik hale getirilmediği, meraların ıslah edilemediği takdirde dışarıdan ürün ithal etmeye devam edileceğini, özellikle yem ham madde açığının daha da artacağını ve üretimi artırmanın bu şekilde  mümkün olmadığına değindi.

 HAYVAN YEMİNDE DIŞA BAĞIMLI OLMAYALIM

Bitkisel üretime ait ürünlerin ekonomik ve toplumsal işlevlere olan etkisine değinen Başkan Murat Kaya ” Hayvancılık sektörünün en önemli ve maliyetli girdisi olan karma yem üretiminde ülkemiz, yerli kaynakların yetersizliğinden dolayı hammadde ihtiyacının yarısından fazlasını ithal etmektedir.Bugün karma yem üretiminde hammadde ithalatında Türkiye’nin ürettiği yaklaşık 23 milyon ton yemin hammaddesinin 12 milyon tonu ithal edilmektedir.Dünya nüfusu bir yandan bitkisel üretimi gıda maddesi olarak tüketirken diğer yandan insanların tarımsal ürünlere olduğu kadar hayvansal ürünlere olan gereksinmeleri nedeniyle, dünya nüfusuna hayvan nüfusu da eklenmiştir.”

MERA ALANLARIN ISLAHI ŞART

Hayvancılığın önemsendiği ve geliştiği ülkelerde mera alanlarının hem çok iyi korunduğuna ,hem de çok verimli kullanıldığına dikkat çeken Başkan Murat Kaya,” TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin toplam alanının yaklaşık yüzde 20’si, tarım alanlarının ise yaklaşık yüzde 38’i olan 14,6 milyon hektar çayır ve mera alanı.Gelişmiş ülkelerde beslenmedeki payı %40’a ulaşan hayvansal gıda ürünlerinin üretimi için beslenen hayvanlarında gıda maddesi bitkisel kaynaklı ürünlerden sağlanmaktadır.Bu noktada, sadece hayvanların beslenmesi, ot, yem bitkisi üretimi için değil, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir tarımsal üretim için meralara büyük önem verilmelidir.” dedi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*