NÛRÂNÎ VE RÛHÂNÎ VARLIKLAR…

NÛRÂNÎ VE RÛHÂNÎ VARLIKLAR

Melek sözlükte, “haberci, elçi, güç ve kuvvet” gibi anlamlara gelir. Bunlar, Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, yaratılış gayesine uygun olarak faâliyet gösteren, gözle görülmeyen nûrânî ve rûhânî varlıklardır. Yüce Allah melekleri nurdan, cinleri ateşten ve insanı topraktan yaratmıştır. Meleklerin yaratılması insandan öncedir.( Bakara, 2/30)

Kur’an-ı Kerim’de meleklere imanın farz olduğunu bildiren birçok âyet vardır: “Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, mü’minler de. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler..” (Bakara, 2/177)

“..Asıl iyilik Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman edenlerin iyi amelidir.” (Bakara, 2/177)

Yüce Allah vahyini, peygamberlerine ve dolayısıyla insanlara melek aracılığı ile gönderdiği için meleklere iman, peygamberlere imandan önde gelir. Kur’an-ı Kerim’de bu sıra gözetildiği gibi,67 iman esaslarının belirlendiği hadislerde de aynı sıranın gözetildiği görülür.( Müslim, İmân, 1; Buhârî, İmân, 37)  Kur’an’da meleklere düşman olanlar “küfür ehli” olarak nitelenir ve böyle kimselerin Allah düşmanı olduğu vurgulanır.( Bakara, 2/98)

Melekler semada bulunurlar ve Allah’ın bir emri ile, çeşitli görevler için inerler. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Biz ancak Rabbinin buyruğu ile ineriz, geçmişimizi, geleceğimizi ve ikisinin arasındakileri bilmek O’na mahsustur. Rabbin unutkan değildir.” (Meryem, 19/64)

Melekler duyu organları ile algılanamayan, gözle görülmeyen, sürekli Allah’a kulluk eden, verilen görevleri tam yapan, günah işlemeyen nûranî ve rûhânî varlıklardır. Melekler fizik ötesi varlıklar olduğu için pozitif bilimin alanı dışında kalırlar. Ancak akıl, evreni yaratan Yüce varlığı kabul edince, O’nun bildirdiği haberlerin de doğruluğunu kabul eder. Onlar hakkında tek bilgi kaynağı Kur’an âyetleri ve sahih hadislerdir. Bu kaynaklarda da onların özellikleri ve görevleriyle ilgili sınırlı bilgiler verilmiştir.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN, İslam İlmihali

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*