Miraç Kandili önemi ve Miraç Kandili anlami…

Miraç Kandili ne demek | 2019 Miraç Kandili önemi ne? Miraç Kandili anlam

Miraç Kandili ne demek, Miraç Kandili önemi nedir soruları kandile günler kala sosyal medyada sorulmaya başlandı. 2019 yılında 2 Nisan günü idrak edilecek olan Miraç Kandili anlamını ve önemini bu geceyi uygun ibadetler ile geçirmek isteyen tüm Müslümanlar için derledik. İşte Miraç Kandili’nin İslam dinindeki önemi ve bu gece gerçekleşen büyük mucize…

Miraç Kandili nedir ve Miraç Kandili anlamı nedir soruları 2 Nisan’a günler kala sorulmaya başlandı. Miraç Kandili önemini o gece gerçekleşen mucizlerden almıştır.  Miraç Kandili, İslam dininde kutsal sayılan gecelerden biridir. Hadislere göre Hz Muhammed bu yükselmede gök katlarını Cebrail ile birlikte aşarken sırayla Âdem, Yusuf, Yahya ve İsa, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberleri görmüş, yedinci kat gökten sonra Sidret’ül münteha’ya çıkmıştır. Cebrail’in Sidretü’l-Münteha’dan ileriye geçememesi üzerine yolculuğunu tek olarak sürdürmüş, zaman, mekân ve cihetin olmadığı ifade edilen katta Allah ile aracısız görüşmüştür. Mübarek 3 aylardan Recep Ayının 27. Gününe denk gelen Miraç Kandili 2019yılında 2 Nisan Salı gününe denk gelmiştir. Tüm inananlar ve bu geceyi anlam ve önemine uygun şekilde değerlendirmek isteyenler için  Miraç kandili nedir neler yapılır  haberimizde bulabilirsiniz.

19-04/01/mirac-kandili-1-1554118057.jpg

MİRAÇ KANDİLİ’NİN ÖNEMİ NEREDEN GELİYOR? 

Miraç Kandili, İslam dininde kutsal sayılan gecelerden biridir. Recep ayının 27. gecesidir. Müslümanlar bu gecede Hz. Muhammed’in, Mekke’deki Mescid-i Haram´dan, Kudüs´teki Mescid-i Aksa´ya götürüldüğüne, oradan da gökleri aşarak, Cebrail’in bile giremediği Sidretül Münteha’yı geçerek Allah´ın katına ulaştığına inanırlar. Bu olaya miraç ya da göğe çıkış denir. İşte Miraç Kandili nedir sorusunun yanıtıda bu olayda yatıyor. Miraç göğe çıkış ise kandilde ışık demek. Miraç Kandili önemini bu gece yaşanan büyük buluşmadan almaktadır. 2018 yılında Miraç Kandili 13 Nisan cuma akşamına denk gelmektedir. Miraç Kandili anlamı göge çıkış Allah’ın huzuruna kabul demektir.

Miraç Kandili önemi ise: Miraç gecesindeki yolculuğun ruhsal bir deneyim olduğu tezine karşı Schimmel gibi bazı araştırmacılar ayette kulunun ruhuyla değil, ‘kuluyla birlikte’ seyahat ettiği belirtilmesini sunmuştur. Bazı İslam alimleri de Burak adlı bineğin kullanılmasını Miraç’ın tamamen ruhsal bir deneyim olamayacağına kanıt olarak göstermişlerdir.

18-04/05/mirac-kandili-anlami-ve-onemi.jpg

MİRAÇ KANDİLİ’NDE NEDEN SÜT İÇİLİR VE SÜT DAĞITILIR? 

Miraç’ta kendisine sunulan şarap, bal ve süt dolu üç bardaktan süt bardağını tercih ederek sütü içmiştir. Bu sebeple Anadolu’da çoğu yerde bu gecede süt içme ve dağıtma geleneği olduğu ifade edilmektedir. Bazı yerlerde tatlı da yapılır ve dağıtılır. Konya’da bu geceye süt gecesi de denilmektedir.

19-04/01/mirac-kandili-2-1554118068.jpg

MİRAÇ KANDİLİ’NDE 5 VAKİT NAMAZ FARZ KILINDI

Beş vakit namaz, bu gecede farz kılınmış, Bakara suresinin iman esaslarını ve dua cümleleri içeren son 2 ayeti tebliğ edilmiş ve şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdesi verilmiştir. Bu günde genelde Müslümanlar dua eder, tesbih çeker ve Yasin Suresi’ni okurlar, veya camilerdeki programlarda yer alırlar.

Bu olayın bahsi İslam’ın kutsal kitabı Kur’an’da İsra ve Necm Surelerinde geçer. Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir. Miraç Kandili anlamı: arınma demektir.

19-04/01/mirac-kandili-3-1554118076.jpg

 

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR? 

Miraç Kandili önemini arınma ve başka biri olmadan almaktadır. Miraç bir arınma ve Allah’a yükseliştir. İnsanın erdem yolculuğu, beşerilikten insaniliğe yükseliş hikâyesidir. Sadece Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve varlığın düzeylerinde, hakikat göğünün katmanlarında değil, insanlığın Allah’a ulaşan yolunun duraklarında da gerçekleşmiş kutlu bir yolculuktur.İsra suresinin başlangıç âyetlerinde bu kutlu yolculuğun ilk aşaması şöyle anlatılır:“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”Miraç; kendi semamıza, yani kalbimize ve iç dünyamıza bir yolculuk yapmamıza, arınmamıza, âlem-i İslam’ın ve bütün insanlığın yüksek değerlerle yücelmesine vesile olsun.

 

MİRAÇ KANDİLİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Miraç Kandili’ni en güzel şekilde idrak edebilmek için gündüzü oruç ile gecesi ile nafile namaz kılarak, miraç ile ilgili ayetleri hem arapçasından hem de Türkçe manası ile okuyarak anlamaya çalışmak gerekir. Miraç hadisesinde Peygamber Efendimiz, Allah’ın huzuruna kabul edildiği ve beş vakit namazın farz kılındığı mübarek bir andır.

Peygamberimiz ashabına namazda oturdukları vakit “ettahiyyâtü” okumalarını öğretti. Bu tahiyyât, Hz. Muhammed'(sav)in  Miraç gecesinde Yüce Allah ile yaptığı selâmlaşmasıdır.

O gece Peygamberimiz Allah’a selâmlarını şöyle arz etti: Et-tahiyyatu lillâhi ve’s-salavâtu ve’t-tayyibât. (Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî ibâdetler Allah’a mahsustur.)

Allah (cc) da Peygamberimiz’in selamına şu şekilde karşılık verdi: Es-selâmu aleyke eyyühen-nebiyyu va rahmetillâhi ve berakâtuh. (Ey Peygamber, Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.)

Bu kez Peygamber efendimiz şu şekilde karşılık verdi: Es-selâmu aleynâ ve alâ ıbâdi’llahi’s-salihîn. (Selam bizlere ve Allah’ın  sâlih kulları üzerine olsun.)

Bu konuşmaya tanık olan Cebrail (as) Kelime-i şehadet getirir: Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûluhu. (Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur. Yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.)

*Kur’an-ı Kerim okuyarak, *Peygamberimiz ( a.s.m)’in mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,

*Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,
*Allah rızası için namaz kılarak,

*Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,

*Günahlarımızın bagışlanması için Allah’tan af dileyerek,

*Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,

*Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,

*Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,

*Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,

*Dargın ve küskünleri barıştırarak, degerlendirebiliriz.

Miraç Kandili ne demek, Miraç Kandili önemi nedir soruları kandile günler kala sosyal medyada sorulmaya başlandı. 2019 yılında 2 Nisan günü idrak edilecek olan Miraç Kandili anlamını ve önemini bu geceyi uygun ibadetler ile geçirmek isteyen tüm Müslümanlar için derledik. İşte Miraç Kandili’nin İslam dinindeki önemi ve bu gece gerçekleşen büyük mucize…

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*