Kur’an-ı Kerimde anılan Peygamberlerin geliş sırasına göre isimleri şöyledir…

 

Peygamberlerin geliş sırası ve Peygamberlerin isimleri

Peygamber isimleri ve hakkında bilgi, peygamberlerin geliş sırası bilgisi. Kur’an-ı Kerim’de ilk olarak Adem As’ın ismi geçmiştir. En son anılan Peygamber ise Hz Muhammed (s.a.v) Efendimizdir.

Bu iki peygamber kuran-ı Kerim’de sınır teşkil ederler. İkisinin arasında alınan bilgilere bakılarak 125 bin başka peygamberler yaşamıştır ve bunlardan 25 ‘inin ismi ise Kuran-ı kerimde geçmektedir.
Kur’an-ı Kerimde anılan Peygamberlerin geliş sırasına göre isimleri şöyledir;
Hz. Adem, Kur’an-ı Kerim’de toplam olarak 25 kere adı geçmektedir. İlk yaratılan, ilk peygamber, ilk örtünen, toprağı ilk ayak basan ve kullanandır. Allah onu topraktan yaratmış ve beraberinde ona eş olsun diye Hz. Havva’yı O’nun kaburga kemiğinden var etmiştir. Kendisine kitap olarak 10 sayfa nail olmuştur.
Hz. İdris, Kur’an’da adı 2 kez anılmaktadır. İlk kez Astronomi ve matematik gibi bilimlerle uğraşan, ilk kez iğne ile dikiş diken ve elbise yaparak örtünen, ölçü ve tartı aletleriniilk kez kullanan, ilk yazı yazan kişinin o olduğu kitaplarda geçmektedir. Hz. İdris’e 30 sayfalık suhuf indirilmiştir.
Hz. Nuh, Kur’an’da 43 kez anılmaktadır. Kur’an’da yer alan 71. surede o anlatılmaktadır ve onun adı süreye verilmiştir. Peygamberlik vazifesi yürüttüğü Kavminde ona inanan çok nadir kişi olmuştur. Karısı ve bir çocuğu da dahil olmak üzere ona inanmamıştır. İnanmayanlar helak olduktan sonra tekrar yeni bir nesil yaratılmıştır.
Hz. Hud, Kur’an’da 10 kez anılmaktadır. Kuran’ın 11. suresine onun adı verilmiştir. İrem şehrinde yaşayan, çok katlı binalar yapma hevesine tutulmuş Âd Kavmine Peygamber olarak gönderilmiştir. Ticaretle de ilgilenmiştir.
Hz. Salih, Kur’an’da 8 kez anılmaktadır. Dağları ve dev kayaları delerek yaptıkları görkemli evlerle bilinen Semud kavmine Peygamber olarak gönderilmiştir. Semud kavmi kendilerine denemek için gönderildiğini bilmeden Salih Peygamberin devesin kıymışlardır. Ticaretle ilgilenmiştir.
Hz. İbrahim, Kur’an’da 69 kez anılmaktadır. Kur’anda geçen 4. sure onun adını almıştır. Oğlu İsmail ile beraber Kâbe’yi yapmışlardır. Çok misafirperver olan Peygamber sayesinde Kurban kesme alışkanlığımız doğmuştur. Kendisine 10 sayfalık kitap nail olmuştur. Babil hükümdarı Nemrut onu ateşe attırmış ancak ateş onu akmamıştır. Bu sayede de Halilullah diğer bir deyişle Allah’ın dostu olarak bilinir.
Hz. Lût, Kur’an’da 27 kez anılmıştır. Hz.İbrahim’e ilk inanan o’du. Yine Hz. İbrahim ile beraber hicret etmiştir. Sodom ve Gomora şehirlerinde bulunan Lut Kavmine peygamber olarak vazifelendirilmiştir.
Hz. İsmail, Kur’an’da 12 kez anılmıştır. Hayatının uzun dönemini Çobanlık ile geçirmiştir. Babası olan Hz. İbrahim ile beraber Kâbe’yi yapmışlardır. Hac ve kurban ibadetlerine önderlik yapmışlardır. Son peygamberimiz olan Hz. Muhammed onun neslindendir.
Hz. İshak, Kur’an’da 15 kez anılmıştır. Hz. İbrahim’in oğludur. hz. Muhammed dışında Kur’an’da adı geçen kendisinden sonra gelen bütün peygamberlerin atası o’dur.
Hz.Yakup, Kur’an’da 16 kez anılmıştır. Hz. İbrahim’in torunu, Hz. İshak’ın ise oğludur. Yıllarca evlat özlemi ile sınanmıştır. Oğlu hz. Yusuf’un özleminden acısından gözleri görmez olmuş, ona kavuşmasıyla tekrar açılmıştır.
Hz. Yusuf, Kur’an’da 27 kez anılmıştır. Kur’an’da yer alan 12. sure onun adını almıştır. Hz. Yakub’un 12 oğlu arasında en çok sevdiğidir. Kardeşleri haseti yüzünden, onu kuyuya atmıştır. Rüya tabiri yeteneği vardır. Bu yeteneği sayesinde Mısır’a yönetici dahi olmuştur. Kur’an’da baştan sona bir sürede, kıssası anlatılan tek Peygamber’dir. Bu kıssaya ise Kur’an’da “kıssaların güzeli” denmiştir.
Hz. Eyyub, Kur’an’da 4 kez anılmıştır. Sabrıyla bilinen peygamber uzun yıllar ağır hastalıkla sınanmıştır.
Hz. Şuayb, Kur’an’da 11 kez anılmıştır. Güzel hitabından dolayı “Peygamberlerin Hatibi” lakabını almıştır. Hilebaz, Ölçü ve tartıda çok hile yapan Medyen ve Eyke halkına Peygamber olarak gönderilmiştir. Kızlarından biri ise Hz. Musa izdivacına müsaade etmiştir.
Hz. Musa, Kur’an’da tam 136 kez anılmıştır. Kendisinden ve yaşadıklarıyla en çok Kuran’da bahsedilen peygamberdir. Hz. Şuayb’ın damadıdır. İsrailoğulları’na peygamber olarak vazifelendirilmiştir. İsrailoğulları onun sayesinde Mısır’ı boşaltmışlardır. Kendisine Tevrat kitap olarak nail olmuştur.
Hz. Harun, Kur’an’da 20 kez anılmıştır. Hz. Musa’nın kardeşi ve yardımcısıdır. Hz. Musa Medyen’den Mısır’a döndüğü vakitlerde Hz. Harun’a Allah’ın emirlerini ulaştırmış, o da bunları kabul ederek Hz. Musa’ya yardım etmiştir. En bilinen özelliği Güzel konuşması ve hitabetidir.
Hz. Davud, Kur’an’da 16 kez anılmıştır. Sesinin güzelliği ile bilinen Peygamberin hatta o kadar güzel sesi vardı ki sesine dağlar ve kuşlar eşlik edermiş. Peygamberlik vazifesinden evvel Tâlût’un ordusunda asker olarak savaşmıştır. Peygamberlik göreviyle beraber İsrailoğullarına krallık yapmıştır. Asıl mesleği Demirciydi. Hz. Davud’a Zebur indirilmiştir.
Hz. Süleyman, Kur’an’da 17 kez anılmıştır. Hz. Davud’un oğludur. Babasının ölümünün ardından hükümdar olmuştur. Hayvanlarla ve cinlerle iletişim kurma kabiliyetine sahiptir ve emrinde onları çalıştırdığı bilinmektedir.
Hz. Zülkif, Kur’an’da 2 kez anılmıştır. Hz. Eyyub’un oğludur. Sabrı sayesinde Allah’ın rahmetine ulaşan ve Salihlerden olduğu bildirilen bir Peygamberdir.
Hz. Yunus, Kur’an’da 4 kez anılmıştır. Kur’an’ın 10. suresine onun ismi verilmiştir. Asurluların başkenti Ninova halkına peygamberlik yapmıştır. Denizde bir yunus balığınca yutulmuş ama balık kendisine birş ey yapmadan onu karaya ulaştırmıştır.
Hz. İlyas, Kur’an’da 3 kez anılmıştır. İsrailoğullarının Ba’l’ a tapan bir kabilesine peygamberlik yapmıştır.
Hz. Elyesa, Kur’an’da 2 kez anılmıştır. Hz. İlyas’a yardımcı olarak görevlendirilmiştir.
Hz. Zekeriyâ, Kur’an’da 7 kez anılmıştır. Hz. Süleyman’ın neslinden gelmiştir. Kudüs’te Hz. Meryem’i himayesi altında korumuştur. İsrailoğulları tarafından şehit mertebesine ulaştırılmıştır.
Hz. Yahya, Kur’an’da 5 kez anılmıştır. Hz. Zekeriyya’nın oğludur. Adı kimse tarafından kullanılmamış ve Allah tarafından konulan bir isimdir. Hz. İsa’nın müjdecisi ona vakıf olmuştur.
Hz İsa, Kur’an’da 25 kez anılmıştır. Babasız olarak doğan Hz. İsa ALLahın bir mücizesidir. Beşikte iken konuşma, Ölüleri diriltme, hastaları ve körleri iyileştirme gibi mucizeleri vardır. Doğum yılı miladi takvimin başlangıcıdır. Asıl Mesleği marangozdur. Kendisine İncil nail olmuştur.
Hz. Muhammed (s.a.v)., Kur’an’da 4 kez anılmıştır. Kur’an’ın 47. suresine adı verilmiştir. Gelmiş geçmiş peygamberlerin sonuncusudur. Tüm insanlara Peygamber olarak görevlendirilmiştir. Kur’an-ı Kerim ise kendisine nail olmuştur.

Kaynak: Peygamberlerin geliş sırası ve Peygamberlerin isimleri

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*