Festivaller

Festival kelimesi Latince festa kelimesinden gelir. İlk kez 1200’lü yılların başında kullanıma girmiş ve yerleşmiştir. Festivaller genelde doyasıya yemeklerin yendiği, çevrenin en güzel şekilde süslenip, temizlendiği olgulardır.
Dönemi, yapıldığı çevre, konusu, katılanların sayısı gibi nitelikleri belli bir programla belirtilen ve özel önemi olan sanat, kültür, bilim, ekonomik faaliyet, ürün, dönem veya belli bir temaya yönelik olarak düzenlenen, tek seferlik veya belli aralıklarla tekrarlanan gösteri ve etkinlikler dizisine festival denir.
Genellikle yerel bir topluluk tarafından belirlenmiş ve geleneksel olmuş gün ve tarihlerde kutlanmakta ve yapıldığı yörenin imgesi hâline gelmiş etkinlikler bütünüdür.
Bütün sanat olaylarında olduğu gibi festivallerin de oluşumu dinsel nedenlere dayanır. Birçok kültürde festivaller tanrı veya tanrıların huzurunda duruştur. Festivallerin insanlara Tanrı tarafından verildiğine inanılır ve kutsal kabul edilir. Önceleri ilkel dinlerde her yıl belirli günlerde düzenlenen ritüeller sayesinde toplumun dinsel inançlarının tekrarlanması ve geleneksel hale getirilerek bir sonraki kuşağa aktarılması sağlanırdı. Böylelikle toplumun bireyleri arasında, bireylerle topluluk arasında, ölülerle yasayanlar arasında, bireylerle tanrılar arasında bağların güçlendirilmesi sağlanırdı. Bu ritüellerin festival haline dönüşmesi Eski Yunan Uygarlığı’na kadar dayanmaktadır. Eski Yunan’da festivaller, masrafları siteler tarafından karşılanmak suretiyle, vatandaşların eğlendirilmesi yoluyla, şarap tanrısı Dioniysos’u anmak için onun adına düzenlenirdi. Eski Anadolu uygarlıklarında dinsel kökenli birçok festival düzenlenmiştir. Hıristiyanlığın özünde; Noel ve Paskalya olmak üzere iki ana festival vardır. Bunun yanında Katolik, Doğu Ortodoks ve Angelikan mezheplerinde sayısız küçük festival vardır. Birçok Mısır festivali dinî kökenlidir ve şaşaası ile dikkat çeker. Her yıl Firavun ‘un herhangi özel bir gününü anmak için büyük festivaller düzenlenir ve özellikle eğer Firavun hükümdarlığının otuzuncu yılına ulaşırsa halka hiçbir masraftan kaçınılmaz, her türlü ikram yapılırdı. İslâm dininde festival adı altında kutlamalar yapılmaz. İslâm kültüründe festivaller bayram adı ile anılır. İslâm inancında; Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere iki dini kutlama düzenlenir. Bu dinî bayramlar insanların en güzel ibadet, kulluk ettiği zamanlardır.
Rönesans ile birlikte din dışı festivaller düzenlenmeye başlamıştır. İkinci dünya savaşı arasında genellikle ulusal kimlikleri koruyan festivaller düzenlenmiştir. Turizm amaçlı festivaller 1950’lerden sonra düzenlenmeye başlamıştır. Günümüzde uzmanlaşmış bir dağıtım olanağı bulamayan bir düşünce, üretim metası ya da sanat yapıtının uzun süre yaşamını sürdürmesi çok güçtür. Festivaller bu işlevi yaşatarak sürdürmeleri bakımından oldukça önemlidirler.
Festivaller dinî yönlerinin yanı sıra, insanların eğlenmek için oluşturdukları etkinlikleri de temsil etmektedir. Dünyada en yaygın olarak kutlanan festivallerden birisi de mevsim festivalleridir. Özellikle Nevruz’da olduğu gibi ilkbaharın kutlanmasına benzer olarak birçok kültürde kışın gelişi, beklenen yağmurun yağması gibi etmenlerle de festivaller düzenlenmektedir.
Türkiye’de tüm bunların haricinde yörelere has ürünlerin ad sahipliğini yaptığı, sadece ekonomik kazanç ve tanıtım sağlaması amacıyla da festivaller düzenlenir. Karpuz Festivali, Kiraz Festivali gibi. Günümüzde birçok yayla kendi festivallerine ev sahipliği yapar. Türkçede festivaller Şenlik olarak da adlandırılır.
Festivaller, insanlar arasındaki kültür alışverişine katkıda bulunurken, şehirlerin kalkınmasında ve marka şehir olma yolunda önemli katkılar sağlamaktadır. Kültürel, sanatsal ve sportif amaçlarla gerçekleştirilen bu organizasyonlar modern turizmin imaj oluşturmada kullandığı en önemli araçlarından biri olarak görülmektedir.
Olumsuz kent imajını yok etmede uygulanacak yöntemlerden biri kenti ziyarete teşvik ederek basmakalıp yargıları geçersiz kılmaktır. Bu strateji, karar vericiler, kamuoyu liderleri ve benzerlerini kente gelmeye ikna ederek, kenti kendi gözleri ile görmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Kenti ziyareti, festival ve kültürel aktiviteler düzenleyerek, konferans, sergiler, seminer ve basın toplantıları düzenleyerek, kent turları yaparak, temalı parklar, alternatif spor ve dinlenme merkezleri vb. yeni cazibe metotları yaratarak teşvik etmek mümkündür. Karar vericilerin kentle ilgili pozitif olmayan bir imajı varsa; etkinlik gibi pozitif bir davet aracılığıyla kente gelmesi sağlanmış olacak ve kente ilişkin önyargıların yerinde ziyaretle giderilmesi sağlanacaktır. Altınportakal Film Festivali, İstanbul Bienali, İstanbul Akbank Jazz Festivali, Disneyland, Universal Park örneklerden bazılarıdır.
Günümüzde, Rio festivali, Berlin Film festivali, Cannes Film festivali, bulundukları ili dünyada marka haline getirmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığının rakamlarına göre Türkiye’de her yıl 400 dolayında festival (şenlik) düzenlenmektedir
ÇAMLIYAYLA İĞNE OYASI FESTİVALİ
Festivalin ilki 24.06.2014 tarihinde Çamlıyayla İlçesinde gerçekleştirilmiştir. Çamlıyayla, eski adıyla Namrun, Toros dağlarının eteklerinde, Tarsus’a 67 km uzaklıkta er almaktadır. Mersin genelinde el sanatlarının önemli bir bölümünü Namrun İğne Oyaları oluşturur. Namrun’un simgesi olan oyalar çeyiz sandıklarının vazgeçilmezleri arasındayken günümüzde ilçe halkının geçim kaynaklarından biri olmuştur.
Hızla gelişen teknolojik yaşam dünyası, zevklerin ve ilgi alanlarının değişikliğe uğramasına karşı ülkemizde ve dünyada el sanatları üzerine ilgi giderek artmaktadır. İçerik bakımından hızla değişmekte, kaybetmekte olan geleneksel el sanatlarından olan iğne oyaları da ilimiz kültür envanteri açısından araştırılıp korunması, çeşitli yöntemlerle çoğaltılarak yaygınlaştırılması, yeni ve çağdaş yorumlarla maddi kültürümüze katılması, pazarlanması ve tanıtımının geniş bir alana yayılması gereğini ortaya çıkmaktadır.
Bu amaçla Mersin Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla Kaymakamlığı ve Çamlıyayla Belediye Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen festivalde, Prof.Dr. Taciser ONUK, İğne Oyalarının Türkiye ve Dünyadaki Yeri ve Önemi konusunda bilgi vermiştir. Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Ekibi tarafından Halk Oyunları Gösterisi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından Halk Müziği Konseri, Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından İğne Oyası Defilesi, Çamlıyayla Halk Eğitim Merkezi tarafından Çamlıyayla İğne Oyası Sergisi, İçel Sanat Kulübü’nden Erkan ÖZAYDIN tarafından Çamlıyayla İğne Oyası Fotoğraf Sergisi gerçekleştirilmiştir. Etkinliğin kapanışında Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Sanatçısı Yıldız ÇAM tarafından bir konser gerçekleştirilmiştir.
KIZ KALESİ TURİZM FESTİVALİ
Geleneksel olarak her yıl Haziran ayında, Erdemli ilçesi Kızkalesi Halk Plajı’nda gerçekleştirilen festivalin amacı ilimizin kültür, sanat, turizm ve spor gibi birçok alanda tanıtılmasına katkı sağlamaktır.
Mersin Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,  Erdemli Belediyesi, Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği’nin işbirliğinde gerçekleştirilen festivalde konserler ve sportif aktivitelerin yanı sıra dans ve eğlence gösterileri de yer almaktadır. Festivalde doğa ve turizm cenneti Kızkalesi’ni hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtacak etkinliklere yer verilmektedir.
Yerli ve yabancı turistler için gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, en son 2014 yılında gerçekleştirilen festival etkinliğinde, plaj voleybolu, plaj hentbolu, yüzme yarışları, karate gösterileri, yelken yarışları, artistik jimnastik gösterileri, muay thai gösterisi, genç müzik grupları gösterisi, halk dansları, modern dans gösterileri ve geleneksel giyim-kuşam konulu bir defile yapılmıştır. Festival sonunda Burcu Güneş ve Davut Güloğlu tarafından konser verilmiştir.
MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ
Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin 13’ncü 24 Mayıs-07 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok belediye, kişi, kurum ve şirketin desteklediği festivalde yerli ve yabancı sanatçılara, topluluklara, senfoni orkestralarına yer verilmektedir. Festivalde ayrıca yerli ve yabancı şan, piyano, keman, flüt, gitar yıldızları ve dans toplulukları izlenmektedir. 2014 yılındaki etkinlikler Mersin Kültür Merkezi’nde, Yenişehir Kültür Merkezi’nde, Mersin Üniversitesi Yenişehir Yerleşkesi Nevit Kodallı Salonu, Tarsus St Paul Kilisesi, Latin Katolik Kilisesi, Toroslar Belediyesi 3 Ocak Spor Kompleksi, Tarsus 75.Yıl Kültür Merkezi, Kanlıdivane’de gerçekleştirilmiştir.
İki yüz elliden fazla konuk sanatçıya ev sahipliği yaptığından festival kentin ve çevre kentlerin en kapsamlı sanat festivalleri arasındadır. Festivalin amacı üstün ustalık eserlerini ortaya koyan sanatçıları tanıtmak, izleyicinin beğeni ve zevkinin seviyesini yükseltmektir.
MERSİN ULUSLARARASI NARENCİYE FESTİVALİ
 Festivalin 5’ncisi en son 15-16 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenmiştir. TÜİK verilerine göre ülkemizde üretilen 3,5 milyon ton turunçgilin yüzde 30’u,limon üretiminin yüzde 56’sı,portakal üretiminin yüzde 15’i,mandalina üretiminin yüzde 14’ü Mersin’de gerçekleştirilmektedir. Mersin denince akla gelen en önemli iki, üç sembolden bir tanesi narenciyedir. Adnan Menderes Bulvarı sahil şeridi sonu, Mezitli kavşağındaki 100 dönümlük arazide yapılan organizasyonda yaklaşık 30 ülkeden gösteri grupları yer almıştır. Elliden fazla firma ve kurum stant açarak halka ikramlarını sunmuştur.
Süslemelerde 400 bine yakın narenciye ürünü kullanılmıştır. Süslemelerde 1500 metrekarelik bir alan narenciye ile kaplanmıştır.50 ton narenciye sıkılarak halka dağıtılmıştır.10 adet mobil figürden oluşan kortej 10 gün boyunca şehir turu yapmıştır. Yerli ve yabancı sanatçıların konserleri, narenciye temalı defile, satranç ve fotoğraf yarışmalarının gerçekleştirileceği festivalde merkez İlçe sınırları içerisinde bulunan okullara portakal ve mandalina dağıtımı yapılmıştır. Festival süresince alışveriş mağazalarında narenciye indirim haftası düzenlenmiştir.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SPOR ŞENLİĞİ
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından geleneksel olarak her yıl Nisan-Mayıs aylarında, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlik, üniversite yöneticileri, öğretim elemanları ve öğrenci toplulukları işbirliğinde gerçekleştirilmektedir.
Bilim, kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlendiği etkinlik, öğrencilerin faal bir toplum hayatı içerisine alınması, insan ilişkilerinin geliştirilmesi, sosyal hayata adapte olmaları, olumlu bakış açısı geliştirmeleri, kültür ve sanat yeteneklerinin gelişmesi gibi amaçlar taşımaktadır.
En son 2014 yılında yirmincisi gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında MEÜ. Dans ve Jimnastik Topluluğu tarafından dans gösterisi, Plastik Sanatlar Topluluğu tarafından, Mersin Ulu Camiden Büyükşehir Belediyesine Kadar “Sanat Yolu” konulu Workshop ve Çöp Konteynerlerine Çeşitli Resimlerin Yapılması konulu resimlendirme çalışması gerçekleştirilmiştir. Kilikya Fotoğraf Topluluğu tarafından Mersin’in Luthiyeleri- Mersin’in Müzik Aleti Yapımcıları konulu bir fotoğraf sergisi gerçekleştirilmiştir. Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından Tanıtım Standı, Sağlıklı Yaşam Derneği tarafından Hint Kültürü ve Yoga konulu bilgilendirme standı açılmıştır. Etkinlik kapsamında ayrıca Tango ve Salsa Gösterisi, Sanat Yolu Etkinliği, Konser, Konferans, Panel, Turnuva da gerçekleştirilmiştir.
MERSİN ARKEOLOJİ GÜNLERİ
İçel Sanat Kulübü tarafından 19’ncusu en son 24-26 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen Mersin Arkeoloji Günleri geleneksel olarak her yıl üç gün süreyle gerçekleştirilmektedir. Etkinliğe il protokolü tarafından katılım ve katkı gerçekleştirilmektedir. En son2014 yılında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında açılış, protokol ve açılış konuşmaları, mini konser, Mersin Büyükşehir Belediye Bşk. Burhanettin Kocamaz ile Soloi-Pompeipolis Kazı Bşk.Prof. Dr. Remzi Yağcı’nın protokol imza töreni, Kültürel Mirasa Katkı Ödül Töreni, Yumuktepe Sergisi, Mersin Tabloları Sergisi, yörede kazı ve yüzey araştırması yapan arkeolog ve bilim adamları tarafından bilimsel sunumlar gerçekleştirilmiştir. Etkinliğin son günü  “Tarsus / Danyal Makam Kazıları, Zeytin Pazarı Mozaikleri, son arkeoloji bulgular ”konulu bir arkeolojik çevre gezisi gerçekleştirilmiştir.
MERSİN OTOMOTİV GÜZ ŞENLİĞİ
Mersin Yetkili Otomotiv Satıcıları Derneği(MODER)tarafından gerçekleştirilen Otomotiv Güz Şenliğinin 7’ncisi en son 05-09 Kasım 2014 tarihleri arasında Forum AVM’de Atıf YILMAZ Meydanında gerçekleştirilmiştir. 2014 şenlikleri kapsamında MODER üyesi 16 yetkili satıcı, 19 markanın son model araçları ve Retro konseptiyle Mersin ve bölge halkının beğenisine sunuldu. Karnaval havasında, 80’li,90’lı yılların konseptini bir araya getiren şenlik izleyicilerin geçmişe yolculuk yapmalarına imkan tanımıştır. Gerçekleştirilen tüm gösteriler bu yılların izini taşımıştır.
Retro konseptinde gerçekleştirilen şenlikte, nostalji köşesinde geçmiş yıllardan günümüze kalan eşyalar sergilenmiş, greebox fotoğraf çekim alanında özlem duyulan yılların günümüze taşınması sağlanmıştır.80’ler dans gösterisi, rock konseri, nostalji bandosunun etkinliklerinin yer aldığı şenlikte görev yapan sanatçı ve çalışanlar da dönemin kıyafetleri ve aksesuarlarını taşımışlardır.
MEZİTLİ SOLİ GÜNEŞ FESTİVALİ
Mezitli Belediyesi tarafından 21 Haziran Dünya Güneş Günü nedeniyle 2014 yılında beşincisi gerçekleştirilmiştir.2014 yılı etkinlikleri, Mezitli Belediyesi, Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi ve Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesinin işbirliğinde gerçekleştirilmiştir.
2014 yılında gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, güneş enerjisine dikkat çekmek için Mersin Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencilerinin yapmış olduğu güneş enerjisiyle çalışan araba ve tekne sergiye sunulmuştur. Alanda kurulan proje pazarında; Mustafa Kemal Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Ceyhan Teknik Endüstri Meslek Lisesinden akademisyen ve öğrencilerin güneş enerjisi sistemleri ile çalışan projeleri, arabalar ve bir de tekne sergilenmiştir.
Festival “Enerji Paneli” ile başlamıştır. Panelin oturum başkanlığını Toros Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yusuf Zeren yapmıştır. İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü’nden Yrd. Doç. Dr. Fikret Okutucu, “Pasif Güneş Enerjisi ile Isıtılan Binalar”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haydar Aras; “Türkiye’nin Enerji Talebinin Karşılanmasında Nükleersiz Çözüm Nedir?” ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’ndan Seyit Çankaya da, “Güneş Panelleri ve Uygulama Örnekleri” başlıklı birer sunum gerçekleştirmiştir.
Mezitli Belediyesi Sanat Evi ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından el sanatları sergisi, stantlarda sıkma ve börek ikramı gerçekleştirilmiştir. Mezitli Belediyesi ve Mersin Kültür Sanat Kulübü Derneği Halk Oyunları gösterisi, Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu, Senfonik Neşet Ertaş Konseri, Sertap Erener Konseri festivalde gerçekleştirilen diğer etkinlikler arasındadır.
MEZİTLİ PLAJ VOLEYBOL TURNUVASI
Mezitli Belediyesi tarafından ilki 16-17 Ağustos 2014 tarihleri arasında Mezitli Menderes Mahallesi İçişleri Bakanlık tesisleri önündeki alanda gerçekleştirilmiştir.40 takımın yer aldığı turnuva kadınlar ve erkekler olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenmektedir. Oynanan karşılaşmaların ardından dereceye girenlere ödül ve teşekkür belgeleri takdim edilmiştir.
TARSUS YENİCE BARIŞ VE KÜLTÜR FESTİVALİ
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği festivalin 11’ncisi 1 Eylül 2014 tarihinde Yenice Beldesinde gerçekleştirildi. Yenice’de Barış Festivali yapılmasının önemli bir nedeni olarak 2.Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanı Churchill ile İsmet İnönü’nün Yenice Tren İstasyonunda yapmış oldukları görüşme etkili olmuştur. Bu görüşmeyle Türkiye’nin savaşa girmemesi sağlanmıştır. Böyle bir barış görüşmesine ev sahipliği yapmasının sonucunda Yenice, Barış Beldesi olarak tarihte anılmıştır.
Festivalde Atatürk anıtına çelenk konulması, gökyüzüne barış güvercinlerinin bırakılması, Churchill Barış Parkına yürüyüş düzenlenmesi, Barış anıtı meşalesinin yakılması, İnönü- Churchill görüşmesinin yapıldığı vagonun ziyaret edilmesi, resim sergisi, halk oyunu gösterileri, ünlü sanatçıların konserleri, sıkma ve ayran ikramı gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
TARSUS ÜZÜM BAYRAMI VE KÜLTÜR FESTİVALİ
Tarsus Ziraat odası tarafından 33’ncüsü en son 27 Ağustos 2014 tarihinde,27 Aralık Stadında gerçekleştirilen festival Tarsus Ziraat Odası tarafından, üzüm hasatını kutlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Resmi kayıtlara göre Tarsus’ta 120 bin dekar alanda üzüm yetiştirilmektedir.
Çiftçilerin sorunlarının dile getirilmesi, bilinçlendirilmesi ve özellikle Tarsus yöresine özgü üzüm çeşidi ‘Tarsus Beyazı’nın tanıtılmasının amaçlandığı festivalde her yıl ‘Üzüm Kraliçesi’ ve ‘En iyi bağcı’ yarışmaları yapılmakta, dereceye girenlere çeşitli ödüller verilmektedir. Festivale protokol üyeleri, çiftçiler ve halk katılmaktadır. Her yıl ünlü ve yerel sanatçılar katılım gerçekleştirmektedir.
TARSUS ESHAB-I KEHF’TE HIDRELLEZ ŞENLİKLERİ
Tarsus Belediyesi tarafından organize edilen Hıdrellez Etkinliklerinin 20’ncisi 2014 yılında gerçekleştirilmiştir. Eshab-ı Kehf Mağarasının bulunduğu tepede yapılan şenliklerde Bursa Tarihi Mehteran Takımı’nın tören alanında başlayıp yarenlik alanında son bulan gösterisi yer almıştır. Bisiklet yarışması, karakucak güreşleri, Kuran-ı Kerim dinletisi, Halil İbrahim Sofrasının Kurulması gibi etkinlikler festival içerisinde yer almıştır.
TARSUS KARBOĞAZI ZAFER ŞÖLENİ
Tarsus’a bağlı Gülek Beldesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Karboğazı Zafer Şöleninin 16’ncısı en son 17-18 Ağustos 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çukurovanın düşman işgalinden kurtuluşunda büyük rol oynayan ve 44 Kuvayi Milliyecinin bir tabur Fransız askerine geçit vermediği yer olan Karboğazı hadisesi Çukurova’nın kurtuluşunu sağlamış olup, aynı zamanda Ankara Anlaşmasının imzalanmasına zemin hazırlamıştır. Tarsus ve Gülek Belediyelerinin ortaklaşa organize ettiği şölende yerel sanatçıların konserleri, yağlı direğe çıkma, direğe çıkma, elma yeme, halat çekme, yoğurt ve simit yeme gibi yarışmalar, yöresel oyunlar ve piknik gibi etkinlikler yer almıştır.
TARSUS ULUSLARARASI KARACAOĞLAN ŞİİR AKŞAMLARI
Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Tarsus Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği 13.’sü en son 22-25 Eylül 2014 tarihleri arasında Tarsus ve Mersin’de gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında yöremiz şairlerinden Karacaoğlan’ı anmak, uluslararası düzeyde tanıtmak, yurt dışından ve ülkemizin çeşitli illerinden gelen şair ve ozanları buluşturarak birlik ve beraberlik ruhunu geliştirmek, isim ve eserlerinin tanıtılması, yaşatılması, ilimizde ortak kültürel değerlerin paylaşılması ve toplumsal belleğin oluşturulabilmesi amaçlanmaktadır.
TARSUS İLYAS AVCI TİYATRO ŞENLİĞİ
Tarsus Kaymakamlığı, Tarsus Belediye Başkanlığı ve Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğinde her yıl Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirilen etkinlik Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı İlk ve Orta Öğretim Kurumları arasında gerçekleştirilmektedir.
Tarsuslu tiyatro sanatçısı merhum İlyas Avcı anısına düzenlenen etkinlikte okullar hazırladıkları oyunları sahnede sergilemektedirler. Etkinlik ile öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesi ve bu yeteneklerini gösterme imkânı sağlamasının yanında, okullar arası iletişimin kuvvetlenmesinde de çok önemli rol oynamaktadır.
2014 yılı Nisan ayında 75.Yıl Tarsus Kültür Merkezinde on ikincisi düzenlenen şenlik kapsamında lise düzeyinde 11 okul yer almış ve hünerlerini sergilemiştir.
TARSUS ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TİYATRO GÜNLERİ
Tarsus Belediyesi tarafından organize edilen ve 7’ncisi en son 2013 tarihinde gerçekleştirilen Tiyatro Günü Etkinliklerine İran, Irak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tiyatro ekipleri katılmaktadır. Etkinliğin amacı halka tiyatro sevgisi kazandırmak, Türk dünyasını bir araya getirerek, kardeşlik ve kültür bağlarının kuvvetlenmesini sağlamaktır.
TARSUS ULUSLARARASI YARI MARATONU
İlk kez 2004 yılında koşulan yarış Tarsus Belediyesi, Sağlık ve Eğitim Vakfı ve Tarsus Amerikan Koleji tarafından organize edilmektedir. Her yıl genelde Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirilen bir atletizm etkinliğidir. Etkinliğin amacı, toplumun birlik ve beraberlik ruhunu geliştirmek, Tarsus’u uluslararası düzeyde tanıtmak ve spor yapmayı özendirmektir.
Tarsus Kaymakamlığı, Tarsus Belediye Başkanlığı, Sağlık ve Eğitim Vakfı, Amerikan Koleji işbirliğinde yapılan etkinlik sivil toplum kuruluşları ve firmalar tarafından desteklenmektedir.
Maraton Tanıtım Yürüyüşünün güzergâhı Aznakay Parkı, Atatürk Parkı, Yârenlik Alanı, Cumhuriyet Alanı olarak belirlenmiştir. Uluslararası maraton kapsamında ayrıca makarna partisi, yarı maraton startı, halk koşusu startı, ödül töreni ve konser etkinliği düzenlenmektedir.
TARSUS OFF ROAD ŞENLİKLERİ
Tarsus Şehir Gazetesi ve Tarsus Off Road Kulübü tarafından düzenlenen ve üçüncüsü en son 2014 yılında gerçekleştirilen yarışmalar, Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yarışmalar,16 farklı ilden Tarsus’a gelerek yarışlara katılan Off Roadcular tarafından iki etapta gerçekleştirilmektedir. Çok sayıda izleyicinin katıldığı yarışma ilçenin sosyo ekonomik anlamda kalkınmasına imkân sağlamakta, şenlik ve spor dallarında adını duyurmasına katkıda bulunmaktadır.
TARSUS KARAKUCAK GÜREŞLERİ
Tarsus Belediyesi tarafından Hıdrellez Etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak düzenlenen Karakucak Güreşlerinin 15’ncisi en son 75.Yıl Açık Hava Gösteri Merkezinde gerçekleşmiştir.432 sporcunun katıldığı Karakucak Güreşleri’nde kilolara göre değişik para ödülleri ve hediyeler dağıtılmıştır. Yarışmanın birincisi o yıl başpehlivan ünvanını almaktadır.
Hıdırellez Şenlikleri kapsamında yapılan etkinlikte toplumun birlik ve beraberlik ruhunu geliştirmek, ata sporumuz olan güreşi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hedeflenmektedir. Etkinlikler kapsamında mehteran takımı gösterisi, yağlı güreş müsabakaları, sanatçı konserleri gerçekleşmektedir.
TARSUS CUMHURİYET GÜREŞLERİ
Tarsus Belediyesi tarafından 28-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalin amacı, ata sporumuz olan güreşi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen güreş şenlikleri, toplumun birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek için gerçekleştirilmektedir.
SİLİFKE ULUSLARARASI KÜLTÜR HAFTASI 
Silifke Belediye Başkanlığı tarafından kırk birincisi en son 23-26 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen festivale 2014 yılında “Yörük Yılı” adı verildi. Yurt dışından birçok ülkenin de katıldığı festivalin amacı Silifke’yi Ulusal ve Uluslararası boyutta tanıtmak, genç yeteneklere destek olmak, sanat ve sanatçıların eserlerini tanıtmak, halkın moral değerlerini yükseltmek, kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak, yurt içinden ve yurt dışından gelen konuklarla kültür alışverişi yapmaktır.
Açılış töreni, çeşitli dallarda sportif karşılaşmalar, atıcılık yarışması, panel, doğa dernekleri tarafından çevre temizliği, kısa film gösterimleri, rafting, el sanatları sergileri, fotoğraf sergileri, resim sergileri, etnografik eserler sergisi, semah gösterileri, yöresel çadırlarda otantik seyirlik oyunlar, yöresel yemek yarışmaları, halk oyunları yarışması, Türk Halk müziği, Türk sanat müziği ve Türk pop müziği dalında amatör ses yarışmaları, satranç turnuvaları, bale gösterisi, güzellik yarışması, Türkçe konuşan ülkelerarası ses yarışması, yöresel sanatçı konserlerinin yer aldığı kapsamı geniş bir program yer almaktadır.
SİLİFKE GÖKBELEN YAYLA ŞENLİĞİ
Silifke Belediyesinin katkıları ile gerçekleştirilen ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri içerisinde kutlanan Gökbelen Yayla Şenliği Gökbelen ve Mara Köylerinde muhtarlıkların işbirliğinde geleneksel olarak kutlanmaktadır. Yayla Şöleni ve Zafer kutlamalarının birlikte yapıldığı şenlikte müzik, eğlence, ünlü sanatçıların konserleri, halk oyunu gösterileri yer almaktadır.
SİLİFKE ANTEP FISTIĞI VE İNCİR FESTİVALİ
Silifke İlçesine bağlı Nuru Mahallesinde düzenlenen festivalin ilki Ağustos 2014 yılında Nuru Sulama Müdürlüğü ve Nuru Mahalle Muhtarlığının işbirliği ve Silifke Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
Festivalin amacı, son yıllarda üretimi artan Antep Fıstığı ve incirin tanıtımını yapmak, alıcıların ve yatırımcıların dikkatini çekmek, çiftçilerin motivasyonunu artırmaktır. Bölgede Antep fıstığı üretimi Senir, Nuru, İmambekirli, Yenisu, Demirçili, Çatak, Kavak, Kıca, Kocaoluk, Yeniçıktı mahallelerinde yoğunlaşmakta ve köylünün geçim kaynağını oluşturmaktadır. Festivalde en iyi Antep Fıstığı, en iyi incir yarışması ve incir yeme yarışmaları düzenlenmiş, yarışmaları kazananlara ve sanatçılara çeşitli ödüller takdim edilmiştir.
SİLİFKE ATAKENT ULUSLARARASI KUM VE SU SPORLARI VE KÜLTÜR FESTİVALİ
Silifke’ye bağlı Atakent Beldesinde 14’ncüsü ve sonuncusu Ağustos 2013’te gerçekleştirilen festivalin amacı turizmin gelişmesi, sporun sevdirilmesi ve teşvik edilmesine katkıda bulunmaktır. Festivalde halk oyunları gösterisi, konserin yanı sıra plaj voleybolu turnuvaları da gerçekleştirilmiş ve turnuva sonunda dereceye girenlere ödül verilmiştir.
SİLİFKE TAŞUCU ÇEVRE FESTİVALİ
Taşucu Eğitim ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve Taşucu Belediye Başkanlığı’nın işbirliğinde 4’ncüsü en son 16-17 Ağustos 2014 tarihleri arasında Taşucu’nda gerçekleştirilmiştir. İlki 1969 yılında Taşucu Balık Festivali adıyla gerçekleştirilmiştir.1994 yılında ismi Taşucu Çevre Festivali olarak değiştirilmiş ve Taşucu Belediyesi ile birlikte kutlanmaya devam edilmiştir.
17 Ağustos 2014 günü denizkızı efsanesinin canlandırılması ve denizkızının denizden çıkarılması ile başlayan festival yerli ve yabancı turistlerin ilgisini önemli ölçüde çekmektedir. Ayrıca festival programı içerisinde olta ile balık yakalama, yengeç koşusu, ünlü ve mahalli sanatçıların konserleri, sergiler yer almaktadır.
AKDENİZ BELEDİYESİ GELENEKSEL ÇOCUK TİYATROLARI FESTİVALİ
Akdeniz Belediyesi tarafından 7’ncisi en son 15 Nisan-26 Nisan 2013 tarihinde Akdeniz Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen festival kapsamında tiyatro etkinlikleri 4 farklı tiyatro grubu tarafından,16 seansta gerçekleştirilmiştir. Festivalin hedef grubunu çocuklar ve gençler oluşturmaktadır.
Çocukların ufuklarını geliştirmek, kültür düzeyini ve özgüvenini artırmak amacıyla ekonomik nedenlerle bu etkinlikleri tanıma fırsatı bulamamış çocuklara tiyatro atmosferini tanıma imkânı sağlamaktadır.
ANAMUR ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MUZ FESTİVALİ
Anamur Belediyesi tarafından 8’ncisi 25-28 Ağustos 2014 tarihleri arasında Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen festivalde yürüyüş, mehter takımı gösterisi, yöresel yemekler, sergiler, stantlar, Yörük çadırları, Azerbaycan Halk Dansları, panel, Anamur muzunun tanıtılması, sorunları ve çözüm yolları, sportif yarışmalar, kültürel yarışmalar, geleneksel yayla oyunları, müzik etkinliği, halk oyunları gösterileri ve birçok sanat eseri tanıtma imkânı buldu.
Festivalde ayrıca Karakucak Güreş Müsabakaları, yabancı ülkelerden gelen halk dansları ekiplerinin gösterileri, kano yarışları, ünlü sanatçılar tarafından gerçekleştirilen konser etkinlikleri de yer almıştır.
AYDINCIK BELEDİYESİ II. ULUSLARARASI KÜLTÜR TURİZM VE TARIM FESTİVALİ
II. Uluslararası Kültür Turizm ve Tarım Festivali 2014 yılında gerçekleştirildi. İlçe protokolü ile birlikte çok sayıda vatandaşın, yerel ve ünlü sanatçıların katıldığı festivalde ayrıca el sanatları sergisi, yüzme yarışması, paraşütle atlama, halk oyunları gösterisi vs. gerçekleştirilmiştir.
MUT KAYISI FESTİVALİ
Mut İlçesinde ilki 1962 yılında gerçekleştirilen, Geleneksel Mut Kayısı Kültür ve Sanat Festivalinin 41’ncisi 2014 Haziran ayında gerçekleştirildi. 40 bin tona yakın yıllık ihracatın gerçekleştirildiği ilçede kayısı önemli bir tarımsal faaliyettir.
Festivalde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında; kayısı yeme yarışması, Mut ürünleri sergisi, Mut fotoğrafları sergisi, halk oyunları gösterisi, karakucak güreşleri, sünnet şöleni, voleybol, futbol turnuvası, masa tenisi, halk koşusu, trap atışları, güreş, satranç gibi sportif etkinlikler, ünlü sanatçıların konserleri yer almaktadır.
ERDEMLİ ÜZÜM FESTİVALİ
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi’nin işbirliğinde 28 Eylül 2014 tarihinde Üzümlü mahallesinde ilki gerçekleştirilen festivalin amacı ilçenin tanıtımı ve üreticilerin teşvik edilmesidir. Festivalde gerçekleştirilen etkinliklerde en iyi üzüm ve meyve yetiştiricisi yarışması, yerel sanatçı konseri gibi etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
ERDEMLİ ALTIN LİMON FİLM FESTİVALİ
2014 yılında ilki Erdemli İlçesine bağlı Kocahasanlı Mahallesinde gerçekleştirilen festival kapsamında halkın seçtiği film, yönetmen ve oyunculara ödüller verilmiş, rengi altın sarı olan limon, festivale ilham kaynağı olmuştur.
Festivalde izleyicilerin oylarıyla en organikler belirlendi. Buna göre en organik film, “Netekim Karakolu ”en organik fragman “Mucize”, en organik yönetmen Sağsalim filmiyle tanınan “Ersoy GÜLER”, en organik erkek oyuncu “Cüneyt BOZKURT”, en organik kadın oyuncu “Tülin ÖZEN”, en organik yardımcı erkek oyuncular “Ali ÇELİK, Yakup YAVRU”, en organik yardımcı kadın oyuncu “Gökçen CERİT” ve komite özel ödülünü Deniz SANDALCI aldı.
ERDEMLİ GELENEKSEL YAYLA KÖYLERİ YAŞ SEBZE MEYVE KÜLTÜR FESTİVALİ
2014 Ağustos ayında 10’ncusu Erdemli Belediyesi, Erdemli Ziraat Odası, Harfilli Mahalle Muhtarlığı işbirliğinde Harfilli Festival alanında gerçekleştirilmiştir. Festivalin amacı, Erdemli ’de yetişen ürünlerin tanıtımı ile üreticiler arasında kaynaşmayı sağlamaktır.
Festival kapsamında, ünlü sanatçılar tarafından konser etkinlikleri düzenlenmiş, ziyaretçilere batırık, börtme, sıkma, börek, ayran ikramlarında bulunulmuştur. Etkinlikte ayrıca hediye çekilişi ve batırık yarışması gerçekleştirilmekte, yarışmada dereceye giren kişilere, meyve ve sebze alanında dereceye giren mahallelere çeşitli ödüller takdim edilmektedir.
ERDEMLİ GELENEKSEL BATIRIK ŞÖLENİ
Erdemli ilçesinde Ermenekliler Danışma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şölenin 15’ncisi Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen şölende misafirlere ikram edilmek üzere batırık, sıkma ve ayran ikram edilmektedir. Ermenek kültürünün yaşatılmaya çalışıldığı etkinlik kapsamında müzik, eğlence ve konser etkinliklerine de yer verilmektedir.
ERDEMLİ TÜRKMEN ŞÖLENİ
Erdemli ’de geleneksel hale getirilen Türkmen Şöleni’nin 24’ncüsü 3 Haziran 2012 tarihinde Talat Göktepe Çamlığında gerçekleştirilen şölene Akdeniz kıyı kesimi başta olmak üzere Silifke, Aydıncık, Bozyazı, Gülnar, Tekmen, Tekeli, Aydıncık, Çamlıyayla, Büyükeceli ve Anamur ile Türkiye’nin dört bir tarafından gelen Türkmenler katılmaktadır.
Festivalde, festival alanına Yörük çadırı kurulması, yöresel kıyafetlerle sıkma ve börek ikramı, ünlü sanatçı ve halk ozanlarının konseri, mehteran gösterisi, cirit oyunu, sinsin oyunu gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
GÜLNAR ÜZÜM, BADEM VE ELMA FESTİVALİ
Gülnar Belediyesi ve Gülnar Kaymakamlığının işbirliğinde düzenlenmiş ve en son 31 Ağustos-1 Eylül 2012 tarihleri arasında geleneksel olarak 10’ncusu gerçekleştirilmiştir. Her yıl Ağustosun son haftası yapılan etkinlikler kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Gülnar’ın yetiştirdiği değerlerin buluşturulması ve güç birliğinin oluşturulması hedeflenmektedir.
Birlik, dostluk ve işbirliği festivalde yetiştirilen tarım ürünlerinin tanıtımı yapılmaktadır. Festival programı içerisinde üzüm, badem ve elma üreticilerinden dereceye girenlere ödül töreni, günübirlik geziler ve keşkek ikramı yapılmaktadır.
BOZYAZI KÜLTÜR MUZ VE GÖLEVEZ FESTİVALİ 
Bozyazı Belediyesi tarafından ilki 2004 yılında 5.düzenlenen Kültür Muz ve Gölevez Festivalinin beşincisi Ekim 2014 yılında kutlandı. Festivalin düzenleniş gerekçesi, yörede bacasız fabrika olarak adlandırılan muzun iç ve dış piyasada rekabet edebilecek seviyeye getirilmesinin sağlanmasıdır. Festival, yerli muzun desteklenmesi, rekabet gücünün artması, iç ve dış piyasada pazar payının artması, aynı zamanda ilçenin tanıtılması gibi amaçlar taşımaktadır.
Festivalin ismine 2014 yılından itibaren gölevez de eklenmiştir. Gölevez Asya, Afrika, Orta Amerika ve pasifik adalarında yaşayan milyonlarca insanın temel gıda kaynağını oluşturmaktadır. Dünyada böylesine geniş bir coğrafyada üretim ve tüketimi olan gölevez, ülkemizde  Bozyazı, Anamur, Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde yetiştirilmektedir. Bu kadar dar bir sahada üretilen gölevezin en önemli sorunu, yine dar bir alanda tüketiliyor olmasıdır. Dünyada yarım milyar  insanın temel besin kaynağı olan gölevez, ülkemizde üretim bölgesinin dışında tanınmamaktadır. Bu iki önemli tarım ürününün tanıtılmasının yanı sıra birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi, kültürel unsurlarımızın geniş bir sahaya yayılması gibi amaçlar taşıyan festivalde mehteran takımı gösterisi, Yörük çadırlarında açılan sergiler, halk oyunları gösterileri, konser gibi etkinliklere yer verilmektedir. Yörük çadırlarında muz lifinden yapılmış süs eşyaları, yöre kültürünü yansıtan eşyalar vs. sergilenmektedir. Ayrıca keşkek ve gölevez yemeğinin tanıtımı ve yüz kiloluk hevenkler hazırlanmaktadır. Festival kapsamında; şiir yazma yarışması, en iyi muz üreticisi yarışması, Bozyazı Gölevezi yemek yarışması ve Sini Çayında yapılan kano yarışları da düzenlenmektedir.
http://www.tarsusoncevatangazetesi.com/wp-content/uploads/2019/06/festival.jpghttp://www.tarsusoncevatangazetesi.com/wp-content/uploads/2019/06/festival-150x150.jpgadminGenel
Festivaller Festival kelimesi Latince festa kelimesinden gelir. İlk kez 1200'lü yılların başında kullanıma girmiş ve yerleşmiştir. Festivaller genelde doyasıya yemeklerin yendiği, çevrenin en güzel şekilde süslenip, temizlendiği olgulardır. Dönemi, yapıldığı çevre, konusu, katılanların sayısı gibi nitelikleri belli bir programla belirtilen ve özel önemi olan sanat, kültür, bilim, ekonomik faaliyet, ürün, dönem...