Dünyamız,iklim değişikliğinin getirdiği problemlerle mücadele etmelidir

 

Evrende aynı havayı soluyan ve aynı geleceğe yönelen bireyler olarak bizlere büyük görevler düşmektedir

Büyükşehir İklim Değişikliğine Karşı Çıkıyor

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, ‘Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı’ çerçevesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan ‘İklim Değişikliğine Karşı Çıkın’ projesi kapsamında ‘İklim Değişikliği ve Atık Yönetimi Konularında En İyi Uygulamalar Konferansı’ düzenlendi.

Konferansta, Türkiye’nin ve dünyanın en büyük sorunlarından biri haline gelen iklim değişikliği ve atıkların yönetimi hakkında görüş alışverişinde bulunularak, çözüm önerileri ortaya koyuldu.

Divan Otel’de gerçekleştirilen İklim Değişikliği ve Atık Yönetimi Konularında En İyi Uygulamalar Konferansı’na Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Aydıncık Kaymakamı Mehmet Erhan Türker, Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konferans iklim değişikliğinin neden olduğu doğal afetlerin yeryüzüne etkileri ile alakalı tanıtım videosu ile devam etti.

“İklim değişikliği sorunuyla karşı karşıyayız”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, açılışta gerçekleştirdiği konuşmasında, “Bilindiği üzere dünya, yaratılışından günümüze kadar çeşitli iklim evrelerinden geçerek bugünkü halini almıştır. Yeryüzünde canlının var olabilmesi ve şu an ki mevcut yaşamını sürdürebilmesi için iklim ve onu şekillendiren çevresel değerlerin yeterince ve mümkün olduğu kadar elverişli şartlar içermesi gereklidir. Üzülerek belirtmem gerekiyor ki, insanoğlu son 50 yılda dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı sanayileşmeyle birlikte çevre sorunları, küresel ısınma ve küresel ısınmanın akabinde iklim değişikliği sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu acı yüzleşmede dünyayı ve biz insanları önümüzdeki 50 yıl içinde en çok etkileyecek olan sorun küresel ısınmadır” dedi.

“Dünyamız, iklim değişikliğinin getirdiği ciddi problemlerle mücadele etmek zorundadır”

İklim değişikliği konusunda yayınlanan raporların giderek daha karanlık bir tabloya işaret ettiğinden söz eden Başkan Kocamaz,“Dünyamız, küresel ısınmanın doğal sonucu olarak iklim değişikliği ve onun beraberinde getirdiği ciddi problemlerle mücadele etmek zorundadır. Endüstri Devrimi’nden bu yana dünyanın yaklaşık 1 derece ısınmasının yıkıcı etkilerini hep birlikte acı bir biçimde gözlemliyoruz. Gün geçtikçe deniz seviyeleri yükseliyor, mercan resifleri ölüyor, canlı türleri tükeniyor ve hava koşulları rutin dengesinden uzaklaşarak gittikçe sertleşiyor. Ülkemizin de içerisinde yer aldığı Akdeniz Havzası, küresel iklim değişikliğine karşı yerkürenin en hassas bölgelerinden biri olarak görülmektedir.Akdeniz Havzası’nda gerçekleşecek 2°C’lik bir sıcaklık artışı, mevsimsiz ve dengesiz şiddetli yağışlarla birlikte sellerin artması, sıcak hava dalgaları, orman yangınlarının sayısında ve etkisinde artış, dolayısıyla biyolojik çeşitlilik kaybı, tarımsal verim kaybı ve en önemlisi kuraklık olarak etkilerini coğrafyamızda fazlasıyla hissettirecektir” şeklinde konuştu.

 

“Evrende aynı havayı soluyan ve aynı geleceğe yönelen bireyler olarak bizlere büyük görevler düşmektedir”

 

Son yıllarda Mersin’de görülen sellerin, hortumların, fırtınaların ve hatta yaylalarda 3 metreyi aşan kar yağışlarının iklim değişikliğinin işaretleri olarak bilindiğini dile getiren Başkan Kocamaz, “İşte bu yüzdendir ki, bütün dünyanın küresel sıcaklık artışlarına dur diyebilmesi için karbondioksit ve metan gibi insan eliyle atmosfere salınan sera gazlarının sınırlandırılması gerekmektedir.Bu amaçla yenilenebilir enerji kaynakları harekete geçirilmeli, enerji verimliliği esas alınmalı, modern atık yönetim planları ortaya konmalı, ormansızlaşmanın önüne geçilmeli ve özellikle şehirleşmenin artık yeni dinamiklere göre bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir.Tüm siyasi yapılanmalar dâhil, bu evrende aynı havayı soluyan ve aynı geleceğe yönelen bireyler olarak bizlere büyük görevler düşmektedir. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle çevre alanında örnek projelere imza atmış bir yerel yönetim anlayışıyla planladığımız ve hayata geçirdiğimiz uzun vadeli projelerimiz ile yerelde iklim değişikliğine karşı çıkıyoruz” diye belirtti.

“Çocuklarımız için daha yaşanabilir bir dünya!”

 

Konuşmasında ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı oluşturmak için gerçekleştirdikleri ve planladıkları projelere değinen Başkan Kocamaz, “Çocuklarımıza daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hep birlikte hem çevremizi hem de iklimimizi korumanın yollarını aramalıyız. İşte bu yüzden diyoruz ki iklim değişikliğine karşı çıkın. Bugün burada iklim değişikliği ve katı atık yönetimi konularında yapılacak olan sunumlar ve tartışmalar, özellikle Mersin Büyükşehir Belediyemiz için katı atık yönetimi konusunda strateji ve vizyon oluşturmamıza ışık tutacak ve en iyi uygulamaları Mersin’e getirebilmek amacıyla hızlı bir şekilde aksiyon almamıza yardımcı olacaktır. Bu vesileyle konferansa katılım yapan siz değerli katılımcılara teşekkür eder başarılı ve verimli bir çalışma olmasını temenni ederim” diye belirtti.

Konuşmaların ardından alanında uzman akademisyenlerin iklim değişikliği ve atık yönetimi konularında gerçekleştirdiği oturumlara geçildi.

Birinci oturumun moderatörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Görmez yaptı. Birinci oturumda 4 ana başlık ele alındı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş ‘İklim Değişikliği Nedir ve Kimin Sorunudur?’, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Tüdeş ‘Kentleşmenin İklim Değişikliği ve Küresel Isınmaya Etkileri’, Merkez Valisi Doç. Dr. Yusuf Erbay ‘İklim Değişikliği ve Kadın’, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanı Erdoğan Karaca ‘Atık Yönetimi ve İklim Değişikliği Üzerine Etkileri’ konularında katılımcıları bilgilendirdi.

İkinci oturumun moderatörlüğünü ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir yaptı. İTÜ Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu ‘Atık Yönetimi ve Karbon Ayak İzi’, İstaç Genel Müdür Yardımcısı Fatih Hoşoğlu ‘İstanbul Atık Yönetiminin İklim Değişikliğine Etkileri ve Azaltım Çalışmaları’, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanı Demirhan Küçük ‘Sürdürülebilir Atık Ve Kaynak Yönetimi(Ülkemizde Sıfır Atık Projesi Uygulamaları)’, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde Atık Yönetimi Kapsamında Yapılan Faaliyetler’ konularında bilgi verdi.

Her oturumun ardından soru cevap bölümünde dinleyicilerin sorularının yanıtlandığı konferans sonuç toplantısı ile sona erdi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*