Çocuklarınızı Bugüne Göre Değil, Geleceğe Göre Yetiştiriniz.

- Advertisement -
- Advertisement -

 

 

 • Hz. Ali Sözleri harika
  Hz. Ali güzel hikmet dolu Sözleri
  Hz. Alinin takvayı tavsiye sözleri
  Hazreti Ali fayda dolu sözleriFazîlet, en iyi maldır. Cömertlik, en güzel mücevherdir. Akıl, en güzel zînettir. İlim, en şerefli meziyettir.Eğer birgün dünyaya ait derdin olursa, Rabbine dönüp Rabbim çok büyük derdim var deme. Derdine dönüp çok büyük Rabbim var de.Öldükten sonra yaşamak isterseniz kalıcı bir eser bırakın.Ben Allah’ın kullarına açtığı kapıyım, her kim ondan girerse âmânda (kurtuluşta) olacaktır. Cennet ve cehennemin anahtarları bendedir.Giremediğin gönül senin değildir. Gönül yalnız gönül vermekle alınır, gönül istiyorsan önce gönlünü vereceksin.

  Dost, dostu yokken dostluğuna sadakat gösterendir.

  Bütün dünyayı verseler ve buna karşılık, bir karıncanın ağzındaki taneyi almamı isteseler; bu zulmü yapamam.

  Dert ve sıkıntının şiddetine sabır göster, bunuda sonu gelecektir. Bil ki Sabır; bir asalet göstergesidir!

  Eğer ararsak kendimize kolayca düşman bulabiliriz, ama ne kadar ararsak dost bulmak kolay değil.

  Sevgiliye verilen en büyük hediye ” SADAKATTİR”

  Müminin Sevinci Yüzünde, Üzüntüsü Kalbindedir.

  Bir Insana Başkaları Önünde Verilen Öğüt, Öğüt Değil, HAKARETTİR.

  Senden Soruluncaya Kadar Susmak, Susturuluncaya Kadar Söylemekten Hayırlıdır.

  Akıl Gibi Zenginlik, Bilgisizlik Gibi Yoksulluk, Edep Gibi Miras, Danışmak Gibi Arka Olamaz.

  Dünün Geçti, Yarınında Belli Değil, Öyleyse Bugünü Iyi Geçirmeye Bak.

  Hiçbir Zaman Cahil Bir Insanla Tartışmayı Kazanmadım.

  Çocuklarınızı Bugüne Göre Değil, Geleceğe Göre Yetiştiriniz.

  Söz Ilaç Gibidir; Azı Yaşatır, Çoğu Öldürür.

  Akıl Gurbette Yakın Bulmaktır; Ahmaklık Vatanda Gurbete Düşmektir.

  Evvela Kendi Nefsinize, Sonra Insanlara Nasihat Et.

  Süse Ve Ziynete Heves Eden Erkekler, Erkektir ; Ama MERT Değillerdir.

  İnsanların Gönülleri Ürkektir; Kim Onları Elde Ederse Ona Alışırlar.

  Sabrın Imandaki Yeri, Başın Vücuttaki Yeri Gibidir. Sabrı Olmayanın Imanı Olmaz.

  Renkten Renge Giriş, Inançtan Inanca Geçiş, Ahmağın Alâmetlerindendir.

  Bir Dağ Bile Beni Sevse Musibetlere Uğrar.

  Ne Oldu Ise Benimle Oldu Ve Ne Olacaksa Benimle Olacaktır.

  Kanaat Et (Kısmetine Razı Ol), Aziz Olursun.

  Hoş Geçinmek Aklın Yarısıdır

  İki Şeyin Elden Gitmeden Değerini Takdir Etmek Zordur: Biri Sağlık, Öteki De Gençlik.

  Kötülükte Bulunanları Iyilik Edene Mükâfat Vererek Payla, Yola Getir.

  Kuduz Köpeği Bile Katletme.

  Her Kaba Bir Şey Koyunca Daralır; Ancak Bilgi Kabı Müstesnâ. Ona Bilgi Kondukça Genişler.

  Dua Mü’minin Silahıdır Ve Dininin Direğidir, Göklerin Ve Yerin Nurudur.

  En Hayırlı Dost, Seni Hayra Sevk Edendir.

  Siz Insanlar Kendinizi Önemsiz Sanarsınız. Halbuki Içinizde Koca Bir Evren Saklıdır.

  Susmak Hukmettir; Susmak Selamettir; Sır Saklamak, Saadetin Bir Köşesidir.

  Tedbir Gibi Akıl Yoktur.

  Ümitsizliğin Acılığı, Halka Yalvarmaktan Yeğdir.

  Yüksekliği Istedim, Onu Alçak Gönüllülükte Buldum.

  Üç Şeye Riayet Eden Mesut Olur: Nimet Ulaştığında Şükretmek, Rızık Kesildiğinde Mağfiret Dilemek, Sıkıntıya Düştüğünde Çok La Havle Vela Kuvvete Illa Billah Demek.

  Sabır Iki Çeşittir: Musibete Karşı Sabretmek; Bu Iyi Ve Güzel Bir Şeydir; Bundan Daha Güzeli Ise, Allah’ın Haram Kıldığı Şeye Karşı Sabretmektir.

  Hiçbir Insan, Ister Şaka Olsun, Ister Ciddi, Yalan Konuşmayı Terketmedikçe Imanın Tadını Anlamaz.

  İyilik Yapmak, Hayır Ameli Gizlemek, Belalara Karşı Sabırlı Olmak Ve Musibetleri Dile Getirmemek, Cennet Hazinelerindendir.

  Mü’min Kişi Gününü Üç Zamana Ayırır: Bir Bölümünde Rabbiyle Münacat Eder. O’na Ibadet Eder; Bir Bölümünde Kendi Nefsini Muhasebe Eder; Bir Bölümünde De Helal Ve Güzel Lezzetlerle Meşgul Olur.

  İlim Maldan Hayırlıdır; Ilim Seni Korur, Sense Malı Korursun. Mal, Vermekle Azalır, Ilim Öğretmekle Çoğalır

  Ey Âdemoğlu, Kendi Nefsinin Vasîsi Ol Da Malında, Senden Sonra Ne Yapmalarını Istiyorsan Sen Yap.

  Dostların Kalplerini Insana Isındıran, Düşmanların Kalplerinden Kini Gideren En Güzel Şey, Onlarla Karşılaşınca Güler Yüzlü Olmak, Gıyabında Hallerini Sormak, Huzurlarında Ise Iyi Ve Yumuşak Davranmaktır.

  Babanın, Misafirin Ve Mazlumun Duaları Geri Çevrilmez.

  Büyük Günahların Kefâreti, Zulme Düşenlere Yardım Etmek, Acze Düşenleri Ferahlandırmaktır.

  Biziz Peygamber’in Elbisesi, Onun Dostları, Ona Hizmette Bulunanlar, Ona Varılacak Kapılar. Evlere Ancak O Kapılardan Girilir; Kapılardan Başka Yerden Girenler Hırsızdır; Cezâya Çarpılır.

  İnananın Yüzünde Güleçlik Vardır, Kalbindeyse Hüzün. Gönlü Her Şeyden Geniştir, Nefsi Her Şeyden Alçak. Yücelikten Nefret Eder, Şöhrete Düşmandır, Gamı Gussası Uzundur, Düşünmesi Derin. Susması Fazladır; Vakti Yoktur. Çok Şükreder, Çok Sabreder. Düşünceye Dalmıştır, Ihtiyâcı Olanları Görünce Kendi Ihtiyâcını Hatırlamaz Bile. Huyu Güzeldir, Geçinmesi Hoş Ve Yumuşak. Şeref Ve Din Bakımından Serttir, Huy Bakımından Kuldan Alçak.

  İnsanlar, Bilmedikleri Şeylere Düşmandırlar.

  Ne Kadar Yoksul Ve Aç Olursa Olsun, Kanaat Sahibi Zengindir.

  Dil Bir Ölçüdür; Cehalet Onu Hafiflettiği Gibi Akıl Da Onu Ağırlaştırır.

  Başkalarının Acılarından, Geçmiş Felaketlerinden Ders Alanlar, Gerçekte Mutlu Kişilerdir.

  Sözün Dikildiği Yer, Gönüldür; Ismarlandığı Yer Düşüncedir, Onu Kuvvetlendiren Akıldır, Meydana Çıkaran Dildir; Bedeni Harflerdir, Canıysa Anlamı; Süsü, Düzenli Söylenmesidir; Düzgünlüğüyse Doğru Oluşu.

  Bilmeyenin Konuşması Kadar, Bilenin Susması’da Çirkindir.

  Bana Bir Harf Öğretenin, Kırk Yıl Kölesi Olurum.

  Akıllının Dili Gönlünün Ötesindedir, Ahmağın Gönlüyse Dilinin Ötesinde.

  Güzel Ahlak, En Iyi Arkadaştır; Mü’minin Amel Defterinin Nişanesi Güzel Ahlakıdır.

  Akıllı Adamın Yüreği Sırlarının Kasasıdır.

  Çalışanlar Kötülük Düşünmeye Zaman Bulamaz, Tembeller Ise Kötülükten Kurtulamaz.

  Cömertlik, Istemeden Vermektir. İstendikten Sonra Vermemekse Utançtandır Ve Kötüdür.

  Hasetçinin Huzuru, Çabuk Darılanın Dostluğu, Yalancının Ise Yiğitliği Olmaz.

  Hasetçinin Huzuru, Çabuk Darılanın Dostluğu, Yalancının Ise Yiğitliği Olmaz.

  Herşeyi Boğazına Atan Zengin, Fakir Hükmündedir.

  Makamın, Benim Nazarımda Keçi Sümüğü Kadar Değeri Yoktur

  Biri Sana Sırtını Çevirirse Üzülme, Böylece Dostunla Düşmanını Ayırt Etmiş Olursun.

  İnsanların Solukları Ecellerine Doğru Attıkları Adımlarıdır.

  Halk Ile Dostluk Ve Samimiyeti, Allah’ın Itaati Üzere Olan Kimseye Ne Mutlu.

  İki Kişi Yoktur Ki Halkı Kendisine Uymaya Çağırsın Da, Biri Sapıklıkta Olmasın.

  Dünyada Hiçbir Şeye Minnet Etme, Özgürlüğünü Ancak Bu Şekilde Koruyabilirsin.

  Bilgisiz Kişiyi, Bir Işte, Bir Fikirde Ya Pek Ileri Gitmiş Görürsün, Ya Pek Geri Kalmış.

  Perde Kaldırılırsa Bile Yakinim Artmaz Benim.

  Dostları Yitirmek, Gurbete Düşmektir.

  Emir Sahibi Olmak, Insanların Özlerinin Sınanmasıdır.

  Seni Inciten Kimse Özür Dilerse, Affet. Kin Tutma.

  Söyleyene Bakma, Söylenene Bak.

  Takva, Imanın Temelidir.

  Utancın Üstünü, Insanın Kendinden Utanmasıdır.

  Yoksulluk Bir Insan Olsaydı, Onu Katlederdim.

  Zenginlik Gurbette Yurttur; Yoksulluk Yurtta Gurbet.

  Ey Âdemoğlu, Ihtiyacından Fazla Kazandığın Şeyi Başkası Için Biriktirmedesin.

  Rabbin Rızasını Kazanmak Isteyen, Zulmeden Buyruk Sâhibine Karşı Adalet Sözünü Söylemelidir.

  İnsanoğlu, Her Şeyden Daha Çok Terazinin (Kefelerine) Benzer; Ya Cehaletiyle Hafif Veya Ilmiyle Ağır Olur.

  Korku Ümitsizliğe Eş Olmuştur; Utanç Mahrûmiyete. Fırsat Bulut Gibi Geçip Gider; Hayırlı Fırsatları Elde Etmeye Çalışın.

  Hiçbir Işte Gereğinden Çok Acele Etme. Dikkatli Olanlar Kendilerini Zor Duruma Girmekten Korurlar.

  Her Musibetin Bir Zamanı Vardır, O Zaman Mutlak Yaşanmalıdır; O Musibet Birinizin Başına Geldiğinde, Zamanı Gelip Geçene Kadar Teslim Olup Sabretsin. Zira Musibetin Yöneldiği Zaman Onu Gidermek Için Çare Aramak, Onun Zorluğunu Çoğaltır.

  Düşünce Sâf Bir Aynadır. İbret Almak Korkutan Bir Öğütçü, Başkasında Görüp De Hoşlanmadığın Şeyden Çekinmense Edep Olarak Yeter Sana.

  Allah Bir Kulu Alçalttı Mı, Ona Bilgi Başarısını Men’eder.

  Ben Öyle Bir Insan Istiyorum Ki; Iktidarda Iken Halktan Biri Sanılsın, Halktan Biri Iken Iktidar Sahibi.

  Bilgin Kişinin Bilgisinden Dolayı Şükrü, Bilgisiyle Amel Etmesi Ve O Bilgiyi, Müstahak Olana Belletmesidir.

  Bildiğim, Tanıdığım Andan Beri Hakkı Inkâr Etmedim. Bana Gösterildiği Andan Beri Hakta Şüpheye. Düşmedim, Yalan Söylemedim. Kimse De Benim Yalan Söylediğimi Söylemedi. Ben Ne Yolumu Sapıttım, Ne De Benim Yüzümden Biri Yolunu Sapıttı.

  Zikir De Allah’ı Hatırlamak Iki Çeşittir: Musibet Vakti Zikretmek, Bu Iyi Ve Güzeldir; Bundan Daha Güzeli Ise Insanı Allah’ın Haram Kıldığı Şeylere Yönelmekten Alıkoyan Zikirdir.

  İnsan, Dilinin Altında Gizlidir.

  İnsanın Değeri, Becerdiği Şeylerle Ölçülür.

  Kalp Kör Olduktan Sonra, Gözlerin Görmesinde Hiçbir Fayda Yoktur.

  Asıl Yetimler Anadan Babadan Değil Ilim Ve Ahlaktan Yoksun Olanlardır.

  Ya Söyleyen, Öğreten Bilgin Ol, Ya Dinleyen Belleyen Öğrenci, Üçüncüsü Olma.

  Bilgi Kadar Zenginlik Yoktur. Cehalet Kadar Yoksulluk Yoktur.

  İnsanlarla Öyle Geçinin Ki Öldünüz Mü Ağlasınlar Size; Sağ Kaldınız Mı Sevgiyle Çağrışsınlar Sizin Için.

  Dostlukta Ileri Gitme, Olur Ki O Dost Bir Gün Düşman Kesilir; Düşmanlıkta Da Haddi Aşma, Olur Ki O Düşman Bir Gün Dost Olur.

  Bir Kişiyi Lâyığından Fazla Övmek Riyâdır, Dalkavukluktur; Lâyığından Az Övmekse Ya Dilsizlikten Ileri Gelir, Ya Hasetten.

  Haksızlık Önünde Eğilmeyiniz. Çünkü Hakkınızla Beraber Şerefinizi De Kaybedersiniz.

  Dünyada Halkın Efendileri Cömertler, Ahirette Ise Çekinenlerdir.

  Hiçbir Acı Cehaletten Daha Fazla Zahmet Verici Değildir

  Çok Sert Olma, Kırılırsın. Çok Yumuşak Olma, Ezilirsin.

  Şahsınıza Yapılan Kötülüğü Affedin, Milletinize Yapılanı Affetmeyin.

  Dilim Kestikçe Kılıcım Kınından Çıkmaz.

  Âlim Ölü Olsa Bile Diridir, Câhil Diri Olsa Bile Ölü.

  Gözünün Nurunu Geliştirmek Isteyen, Allah Korkusuyla Ağlasın.

  Haklı Olduğun Zaman, Hiç Kimseye Boyun Eğmeyeceksin.

  Cenneti Arzulayan Kimse, Dünyada Nefsin Arzu Ettiği Şeylerden Uzak Dursun.

  Erdem Sahibinin Değerini, Yine Erdem Sahibi Olanlar Bilir.

  Sabır En Güzel Huy, Ilim En Güzel Süs Eşyasıdır.

  Seni Islah Etmeyen Bilgi Sapıklık, Sana Faydası Olmayan Mal Vebaldir.

  Çocuklarınızın Yarın Söz Sahibi Olmasını Istiyorsanız, Daha Bugünden Onlara Iyi Kitaplar Hediye Ediniz.

  Ayıbın En Büyüğü, Ona Benzer Bir Ayıp Sende De Varken; Başkasını Ayıplamandır.

  Nice Kan Vardır Ki Onu Dil Döker.

  Rızık, Zekasızların; Mahrumiyet, Akıllıların; Bela Ise Sabrın Payıdır.

  Akıl Tamamlandı Mı Söz Azalır.

  Kişinin Kendini Beğenmesi, Aklının Zayıf Olduğuna Delalet Eder.

  Kabe ‘Nin Rabbına Yemin Olsun Ki Ben Kazandım. Son Sözleri.

  Kişinin Değeri Yaptığı Bağıştadır.

  Bir Kişi Senden Emin Değilse, Sen De Ondan Emin Olma.

  Bilgiyle Dirilen, Ölmez.

  Ölümü Unutmak, Kalbin Paslanmasındandır.

  Ahlak Ve Fazilet Aklın Dışarıdan Görünüşüdür.

  Hikmet, Müminin Yitik Malıdır; Isterse Nifak Ehlinden Olsun, Hikmeti Al.

  Hilim Yumuşak Huyluluk Gibi Üstünlük Yoktur.

  Bir Gerçeği Savunurken, Önce Kendimiz Inanmalıyız, Sonra Da Başkalarını Inandırmaya Çalışmalıyız.

  İki Şey Halkı Yok Eder: Fakirlik Korkusu Ve Üstünlük Talep Etmek.

  İlim Bir Noktadır, Onu Çoğaltan Cahillerdir.

  İlim Hakiki Bir Mürşiddir.

  Hayra Niyet Edince Acele Et Ki, Nefsin Seni Yenip De Niyetinden Caydırmasın.

  Kudret Altında Olan Her Aziz, Zelildir.

  İnsanların En Fazla Bağışlaması Gerekeni, Cezâ Vermeye En Fazla Gücü Yetenidir.

  İman Gönülle Tanımak, Dille Ikrâr Etmek, Âzâ Ile De Kullukta Bulunmaktır.

  Dinini Ekmek Kazanmak Için Satan Kimsenin Dininden Nasibi, Yediği Şeydir.

  Dostların Kalbini Kırmakla, Düşmanların Arzularına Hizmet Etmiş Olursun.

  Emaneti, Peygamberlerin Evladının Katiline Ait Olsa Bile Sahibine Geri Verin.

  En Büyük Günah, Haksız Yere Müslüman Bir Kimsenin Malını Gasbetmektir.

  En Iyi Ibadet, Sabır, Sükut Ve Kurtuluşu (İmam Mehdi’nin Zuhurunu) Beklemektir.

  Senin Hakkında Iyi Zanda Bulunanın Zannını Gerçekleştir.

  Soruya Verilen Cevap Çoğalınca Doğru Gizli Kalır.

  Suçların En Çetini, Sâhibine Ehven Ve Ehemmiyetsiz Görünenidir.

  Şehvetle Kul Olan Parayla Alınmış Köleden De Aşağılıktır.

  Tamah Seni Kul Etmesin, Allah Seni Hür Yarattı.

  Tutumluluk, Az Şeyi Çoğaltır; Israf, Çok Şeyi Azaltır.

  Uzun Arzulu Olan, Ameli Unutur.

  Yalnızlığa Alışmakla, Izzetinin Bekası Için Çalış.

  Yoksul Bir Adam Kendi Ülkesinde Yabancı Gibidir.

  Kanaat Tükenmez Maldır.

  Zahidlik, Arzuları Azaltmak, Her Nimete Karşı Şükretmek Ve Allah’ın Haram Kıldığı Şeylerden Kaçınmaktır.

  Tamah Cahillerin Kalplerini Hafifleştirir, Yerinden Söker; Arzular, Onu Rehin Alır; Hileler, Onu Bağlar.

  Sorun Beni Yitirmeden; Çünkü Andolsun Allah’a, Kur’an’da Hiç Bir Âyet Yoktur Ki Niçin Ve Kimin Hakkında Indi, Nerede Indi, Düzlükte Mi, Dağlıkta Mı, Hepsini De En Iyi Bilenim Ben. Gerçekten De Rabbim Bana, Anlayan Bir Akıl, Söyleyen Bir Dil Ihsan Etmiştir.

  Sana Rağbet Ve Muhabbeti Olan Kişiye Rağbet Etmemen, Nasibinde Noksana Düşmendir.Senden Hoşlanmayana Rağbet Etmense Alçalmandır.

  Sabır, Hedefe Ulaşmanın Anahtarıdır; Direnişin Sonu Zaferdir. Her Isteğin Gerçekleşmesinin Bir Vakti Vardır; Kader, O Vakti Harekete Geçirir Vücuda Getirir.

  İman, Kabul Olan Söz Dil Ile Şehadet Etmek, Yapılmış Olan Amel Ve Akıl Ile Tanımaktan Ibarettir.

  İnsanların En Âcizi, Insanlardan Kardeş Edinemeyenidir; Ondan Daha Âcziyse Kardeş Edindikten Sonra Onu Yitirenidir.

  Kendinize Allah Yolunda Kardeşler Edininiz. Çünkü Onlar Dünya Için De Ahiret Için De Lazımdır.

  Mümin, Kardeşlerine Karşı Ululanmaya, Ona Güler Yüz Göstermemeye Başladı Mı, Ondan Ayrıldı Demektir.

  Namaz, Her Temiz Kişinin Allah’a Yaklaşmasıdır. Hac, Her Zayıfın Savaşıdır. Herşeyin Zekâtı Vardır; Bedenin Zekâtı Da Oruçtur. Kadının Savaşıysa Kocasıyla Iyi Geçinmesidir.

  Hikmet Mü’minin Yitik Malıdır; Bu Mal, Şer Ehlinin Elinde Olsa Bile Onu Alması Gerekir.

  Ey Insanlar, Dünya Sevgisinden Sakının; Zira Dünya Sevgisi Her Günahın Başı, Her Belanın Kapısı, Her Fitnenin Yoldaşı, Her Musibetin De Sebebidir. Eğer Bir Gün Dünyaya Ait Derdin Olursa Rabbine Dönüp’Rabbim Çok Büyük Derdim Var’deme; Derdine Dönüp Çok Büyük Rabbim Var’de.

  Hâin Kişilere Vefâda Bulunmak, Allah’a Hıyânette Bulunmaktır; Hâinlere Gadretmekse, Allah’a Vefâ Etmek Demektir.

  Eğer Hayırlı Bir Iş Görmek Istersen, Bugünün Işini Yarına Koyma. Çünkü Yarına Kadar Ne Olacağı Belli Değildir.

  Dünyâ Dört Şey Üstünde Durur: Bilgisiyle Amel Eden, Halka Da Öğreten Bilgin; Öğrenmekten Utanmayan, Çekinmeyen Bilgisiz, Varlığında Nekeslikte Bulunmayan Cömert, Âhiretini Dünyâsına Satmayan Yoksul. Bilgin, Bilgisini Yitirirse, Bilgisiz De Öğrenmekten Çekinir. Zengin, Malında Nekeslik Ederse Yoksul Da Âhiretini Dünyâsına Satar.

  Akıllının Zannı, Câhilin Yakınınden Daha Doğrudur.

  Arkadaşını Zorlukta, Gıyabında Ve Ölümünden Sonra Korumayan Dost, Dost Değildir.

  Batıla Yardım Eden, Hakka Zulmeder.

  Allah’ın Bir Meleği Vardır, Her Gün Bağırır; Doğun Ölüm Için. Toplayın Yok Olmak Için, Yapın Yıkılmak Için.

  Akıllı Kişi Ancak Üç Şey Için Yolculuk Eder: Geçimini Sağlamak, Ahiretini Elde Etmek, Yahut Da Haram Olmayan Zevk Ve Lezzetlerden Faydalanmak.

  Bir Toplumun Yaptığına Razı Olan, Onlardan Sayılır. Onlardan Sayılan Her Kişinin De Iki Suçu Vardır: O Işi Işlemek Suçu, O Işe Razı Olmak Suçu.

  Bütün Kitapların Özü Kur’an’da Toplanmıştır. Kur’an’ın Özü, Ilk Sûre Olan Fatiha Suresi ‘Dir. Fatiha’nın Özü ‘Besmele’dir. Besmelenin Özü Iste Bu (Be) Harfidir. Ben De, Işte Bu (Be) Harfinin Altındaki Noktayım.

  Bilgin, Kadrini Bilen Kişidir; Bilgisiz, Yaptığını Bilmeyen Kişidir. Akıllı, Ameline Dayanır, Câhil, Emeline Dayanır. Bilgin, Kalbiyle, Gönlüyle Bakar Görür; Câhil, Gözüyle Bakar Görür.İnanan Kişinin Günde Üç Işi Vardır: Bir Zaman Rabbiyle Münâcât Eder, Ona Kullukta Bulunur; Bir Zaman Geçimi Için Çalışır; Bir Zamanı Da Vardır, Helâl Ve Güzel Lezzetlerle Zevklenir. Akıllı Kişi, Ancak Üç Şey Için Yolculuk Eder: Geçimini Sağlamak, Âhiretini Elde Etmek, Yahut Da Haram Olmayan Zevk Ve Lezzet Elde Etmek Için.

  Oğulcuğum, Benden Dört Şey Belle, Işlediğin Zaman Sana Zarar Vermeyecek Dört Şeyi De Aklında Tut: Zenginliğin En Üstünü Akıldır; Yoksulluğun En Büyüğü Ahmaklık. Korkulacak Şeylerin En Korkuncu Kendini Beğenmektir; Soyun-Sopun En Yücesi Güzel Huy. Oğulcuğum, Ahmakla Eş Dost Olmaktan Sakın; Sana Fayda Vermek Isterken Zararı Dokunur. Nekesle Eş Dost Olmaktan Sakın; Ona En Fazla Muhtâç Olduğun Zaman Yardımına Koşmaz, Oturur. Kötülük Edenle Eş Dost Olmaktan Sakın; O, Pek Az Bir Şeye Seni Satar Gider. Yalancıyla Eş Dost Olmaktan Sakın; Çünkü O, Serâba Benzer; Uzağı Yakın Gösterir Sana, Yakını Uzaklaştırır Senden.

- Advertisement -

Latest news

PARKIN AYDINLATMALARINI ÇALDILAR

PARKIN AYDINLATMALARINI ÇALDILAR Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yapılan mesire parkının aydınlatma lambalarını çaldılar. İlçeye bağlı Cayırekinliği mahallesi Göpter mevkiine belediye tarafından yapılan ve açılışını bekleyen mesire parkına...
- Advertisement -

SAZAN SARMALI YÖNTEMİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİ ŞAHISLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

SAZAN SARMALI YÖNTEMİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİ ŞAHISLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI   Sakarya’da araç almak isteyen R.T.K. ile araç sahibi G.K. isimli şahısları ayrı ayrı arayıp noterde buluşturduktan...

AKARYAKIT KAÇAKÇILARINA TARSUS POLİSİ GÖZ AÇTIRMIYOR 

AKARYAKIT KAÇAKÇILARINA TARSUS POLİSİ GÖZ AÇTIRMIYOR   KOM Şube Müdürlüğümüzce İlimiz genelinde sahte - kaçak akaryakıt ticareti yapan, haksız kazanç elde ederek devleti zarara uğratan şahısların...

İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle 5 çocuk yangında kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle 5 çocuk yangında kurtarıldı   Mersin'in Tarsus ilçesinde, eski yapı iki katlı evin zemin katında çıkan yangında, dumandan etkilenmemek için dama çıkan...

Related news

PARKIN AYDINLATMALARINI ÇALDILAR

PARKIN AYDINLATMALARINI ÇALDILAR Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yapılan mesire parkının aydınlatma lambalarını çaldılar. İlçeye bağlı Cayırekinliği mahallesi Göpter mevkiine belediye tarafından yapılan ve açılışını bekleyen mesire parkına...

SAZAN SARMALI YÖNTEMİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİ ŞAHISLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

SAZAN SARMALI YÖNTEMİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİ ŞAHISLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI   Sakarya’da araç almak isteyen R.T.K. ile araç sahibi G.K. isimli şahısları ayrı ayrı arayıp noterde buluşturduktan...

AKARYAKIT KAÇAKÇILARINA TARSUS POLİSİ GÖZ AÇTIRMIYOR 

AKARYAKIT KAÇAKÇILARINA TARSUS POLİSİ GÖZ AÇTIRMIYOR   KOM Şube Müdürlüğümüzce İlimiz genelinde sahte - kaçak akaryakıt ticareti yapan, haksız kazanç elde ederek devleti zarara uğratan şahısların...

İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle 5 çocuk yangında kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle 5 çocuk yangında kurtarıldı   Mersin'in Tarsus ilçesinde, eski yapı iki katlı evin zemin katında çıkan yangında, dumandan etkilenmemek için dama çıkan...
- Advertisement -

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

%d blogcu bunu beğendi: